Výnos

V oblasti podílových listů je výnos charakteristický nárůstem hodnoty v určité časovém období. Tento nárůst je vyjádřený v procentech. Existovat však může i dividendový výnos, který označuje konkrétní výši vyplacené dividendy.

Volatilní trh

Označení pro takový trh, kde jsou běžné velké či malé výkyvy cen nebo kurzů.

Volatilita

Jiné vyjádření pro kolísaní. Volatilita může označovat jak kolísání ceny, tak může označovat také kolísání kurzu. Čím je větší, tím větší je také samotné rozpětí, v rámci kterému ke kolísání dochází.

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti, který má mnoho rozhodovacích a schvalovacích pravomocí. Ty se týkají například i schvalování výplaty dividend.