Uzavřené investiční fondy

Typ fondů, který vydává jenom konkrétní počet daných podílů. Jakmile je ho dosaženo, tedy jakmile je dosaženo celkové vkladové sumy, je fond již uzavřený a nelze do něho dále investovat. Některé investiční společnosti neberou podíly zpět, na což mají právo. V takovém případě mohou investoři své podíly klasickou cestou prodávat. Tento typ fondů je velmi populární v řadě anglosaských zemích, kde nese označení Investment trust.

Úroková míra

Pojem označující konkrétní hodnotu úroku, kterou však ovlivňuje celá řada věcí. Určitě je to čistá úroková míra, která je odvozována od tržní preference charakterizované upřednostněním současné spotřeby před pozdější. Dále úrokovou míru ovlivňuje také riziko nesplácení, charakterizované jako riziková prémie. Čím vyšší může riziko být, tím vyšší úrokovou míru klient zůstává. Dále nelze zapomínat také na celkový vliv aktuální inflace. I zde platí, že s růstem inflace může růst také úroková míra.