Typická cena

Cena cenného papíru, která je stanovena pomocí jednoduchého výpočtu. K maximu je připočteno minimum a k součtu je připočtený také závěr. Výsledné číslo se vydělí třemi a vznikne typická cena.

Tvrdá měna

Ten typ měny, u které se očekává určitá dlouhodobá stabilita. Takto jsou označeny především hlavní světové měny.

Trend

Dá se charakterizovat jako sousledná řada. Trend může být vzestupný – takzvaný uptrend, stejně jako může být také sestupný – takzvaný downtrend. Jedno z hlavních investorských pravidel říká, že by se konkrétního trendu měl investor chytit. Neměl by jít proti němu. Vstoupit by měl vždy v jeho směru. Nutno samozřejmě dodat, že každý trend má jiného trvání, stejně jako se může různě měnit.

Technická analýza

Rozhodně ta nejpoužívanější metoda spojená s předvídáním vývoje cen v budoucím časovém horizontu. Technická analýza využívá dvojici grafů. V nich je zobrazován pohyb ceny v určitém stanovením období. Grafy mohou mít několik podob. Kromě klasického svíčkového neboli Candlestick grafu, může být využívaný také graf čárový, popřípadě sloupcový.

Target price

Takzvaná cílová cena. Jde o obchodníkem, tedy držitelem cenného papíru stanovenou cenu, u které předpokládá, že dojde k ukončení obchodu.

Take Profit

Hladina, kterou si vytváří sám každý obchodník a která by měla být spojena s uzavřením obchodu, který bude ziskový. Také Profit lze charakterizovat jako uzavření obchodu v dané konkrétní hladině, pro kterou se používá označení s názvem Profit Target.