RSI

Zkratka slov relative strengh index. Jde o index označující relativní sílu trhu. Zařadit ho lze mezi jeden z nástrojů klasické technické analýzy. Index má pomoci odhalit a porovnat relativní kupní sílu kupujícího versus prodávajícího.

Rollover

Česká verze pojmu rollover je převedení. Označení je spojeno se spotovým trhem a chvílí jeho uzavření. Jakmile k tomu dojde, nastává právě daný rollover. A to znamená, že všechny dosud otevřené pozice ke chvíli konci pracovního dne burzy budou automaticky převáděny do dalšího pracovního dne. U mnohých makléřů jde o zcela samozřejmý a dnes již automatizovaný proces.

Rezistence

Je spojena s technickou analýzou, kde je vázána k určení cenové úrovně. Rezistence je používána ve chvíli, kdy je investorovi určitá cenová úroveň doporučena. Jde o takovou úroveň, u které již dochází ke zmenšenému zájmu investorů nakupovat, a tak se zastavuje i následný růst ceny. V tu chvíli se očekává změna směru a tedy vývoj ceny směrem dolů.

Revalvace

Pojem charakterizuje takzvané úřední zvýšení kurzu, ke kterému dojde vůči ostatním měnám.

Retail investor

Retail investor, nebo též retailový investor, stejně jako malý investor. To vše jsou používané pojmy pro označení takového jedince, který nakupuje a prodává jenom velmi malé množství akcií. Pojem má i svůj opak, kdy se mluví o institucionárních investorech.

Resistance

Pojem používaný pro označený cenové hladiny, kterou je možné brát i jako přirozenou bariéru, skrz kterou nedojde k dalšímu nárůstu ceny. Resistance je určení té cenové hladiny, která už je spojena s tak vysokou cenou, že zájem investorů o další nákupy postupně opadne. V závislosti na tom se začnou objevovat prodejní objednávky, což je spojeno s následným vývojem ceny směrem dolů.

REPO

Označení pro krátkodobou výpůjčku vládních dluhopisů s následným prodejem investorům. Poté přichází zpětný odkup. Že jde o výpůjčku skutečně krátkodobou dokládá fakt, že obvyklou dobou výpůjčky je jeden den.

Rentabilita

Známý pojem, který se využívá při označení poměru zisku k vloženému kapitálu, nebo při označení poměru zisku k obratu. Z tohoto pojmu mohou vycházet dvě další označení, a to obratová rentabilita, nebo kapitálová rentabilita. Pokud je rentabilita vyjádřena v cenných papírech, je využíván vždy aktuální kurz, stejně jako přijaté úroky, nebo výplata dividendy. Z tohoto je následně odečtena hodnota onoho základního kapitálu. Kdykoliv vyjde plusové číslo, označuje se vklad jako rentabilní.

Referenční měna

Konkrétní měna, ve které se měří a udává výkonnost fondu. V závislosti na různých fondech mohou být i dané měny různorodé.

Recese

Definice a označení pro takzvaný dvojí pokles HDP neboli hrubého domácího produktu. Recese označuje pokles pod nulu v řadě po sobě.