Home » Slovník pojmů

Spread

Jiné označení pro rozpětí. Konkrétně je Spread rozdíl mezi takzvanou Bid a Ask cenou. Dané rozpětí ve většině případů určuje samotný broker a právě z něho má svůj zisk. Obchodník tak může obchodovat bez poplatků, ale při svých obchodech musí počítat s tím, že teprve až cena překoná Spread, bude reálně na nule. Daná hodnota je počítána v takzvaných pipech. Čím je Spread menší, tím méně si broker bere a tím výhodnější je pro obchodníka. Obvyklým standardem jsou 3 pipy. Mohou však být větší i menší.

Spot

Platná, okamžitá cena, kterou investor vidí a která je také v danou chvíli vypořádána.

Spekulace (speculation)

Charakterizuje obchody v krátkém investičním horizontu. Tedy nákup a prodej cenných papírů maximálně horizontu několika dní. Tento typ strategie je považován za celkem rizikovou a vyžaduje neustálé sledování vývoje cen v kratším časovém období.

Social trading

V překladu takzvané sociální obchodování. Pojem Social Trading přináší nové příležitosti obchodování pro laiky, tak i pro osoby s menším kapitále. Postup je založený na zhodnocování kapitálu s využitím spolupráce zkušených celosvětových obchodníků.

Slippage

Popisuje rozdíl neboli skluz v ceně. A to mezi jejím zadáním a následným vykonáním. Jedná se o ztrátu pipů, ke kterým dojde mezi samotnou objednávkou a chvílí, kdy je reálně uskutečněna. Nejčastěji se slippage dotýká objednávek stop nebo limit.

Short

Takzvaná krátká pozice. Stav, kdy se očekává budoucí snižování ceny. Tento pokyn je spojený s možností realizovat ziskový obchod i na poklesu ceny. V praxi jde o to nejprve prodat za vyšší cenu a následně koupit nazpět za cenu nižší.

Sentiment

Pojem sentiment je spojený s takzvanou psychologií davu, která mnoho obchodníků výrazně ovlivní. Typickým měřítkem jsou bullish a bearisch postoje.

Sell Limit

Popisuje čekající prodejní objednávku. Sell Limit se umísťuje nad aktuální tržní cenu. Jakmile je jí dosaženo, je automaticky vykonán pokyn Sell. Pokud jí cena nedosáhne, nedojde k provedení prodejní objednávky.

Sell

Označení pro pokyn prodat. Stav, kdy tržní ceny akcií překračují fundamentální hodnotu firmy. V tomto bodě se očekává pokles ceny a tak je pokyn Sell správným z hlediska úspěšného uzavření obchodu se ziskem.

Scam

Vyjádřená pro podvod. Scam se ve světě obchodování používá nejčastěji pro označení nepoctivých brokerů, či jiných pochybných obchodů nebo nabídek.