Home » Slovník pojmů

Anuita

Označení splátky, která je nejenom stále ve stejné výši, ale jedná se také o splátku pravidelnou, která je hrazená v určitém období. Anuita je spojena nejčastěji s dlouhodobými úvěrovými produkty. Její charakteristikou je rozdělení na dvě části. Jistinu neboli úmor dluhu, a samotný úrok. Moderní poskytovatelé úvěrů umožní výši anuity v případě potřeby měnit.

Andělský investor

Označován je také pojmem Business Angel. Obvykle se jedná o investora, který investuje do nových a začínajících společností. Takzvaných startupů. Vzhledem ke svým zkušenostem v nich dokáže vidět určitý potenciál. Nemusí poskytovat jenom peníze, ale i kontakty a know-how.

Altcoin

Pojem Altcoin je v oblasti kryptoměn poměrně hojně využívané označení, které vychází ze slov „alternativní“ a také „Bitcoin“. V praxi tak můžeme mluvit o tom, že se jedná o alternativní kryptoměny podobné Bitcoinu, které jsou také založeny na podobných či stejných technologiích.

Alokace aktiv

Rozdělení jednotlivých finančních prostředků za účelem maximální možné diverzifikace. Alokace aktiv spočívá v rozdělení finančních prostředků mezi různé trhy. Tím dochází primárně ke snížení míry rizika.

Alokace

V oblasti aktiv je pojmem alokace označováno jejich rozložení. Nejčastěji je realizováno podle daného typu cenného papíru. Nejde však o alokaci jedinou. Může jít také o rozdělování třeba v rámci různých oborů firem, i podle regionů a oblastí.

Akvizice

Akt převzetí konkrétní společnosti jinou společností. Akvizice může být chápána také jako právní i ekonomické spojení, tedy převzetí konkrétních podniků v rámci stejných i různých oblastí.

Akumulovat

Pojem akumulovat je vykládán jako určité doporučení spojené s pomalým dokupováním akcií. Klasická akumulace je postupné hromadění akcií i jiných cenných papírů investorem.

Akciový index

Pod tímto označením se skrývá portfolio určitých akcií. Cílem je vytvořit akciový index, který bude mít určitou skladbu akcií s podobnou charakteristikou. Ty budou následně využitelné k různý účelům. Mezi možné indexy lze zařadit možnosti, jako jsou sektorové varianty, nebo indexy konkrétních zemí. Podle vývoje jednotlivých akcií je tvořeno výsledné číslo akciového indexu. Investoři tak investují do celého indexu jako celku.

Akciový futures

Typ obchodního kontraktu, v rámci kterého investor nakupuje určité množství akcií. Ty do jeho vlastnictví nepřejdou ihned, ale až v domluveném a stanoveném budoucím termínu.

Akciový forward

Typ obchodního kontraktu, který je založen na použití aktuální, tedy současné a dnešní ceny, za kterou se budou v budoucnu kupovat akcie. Kromě forwardové ceny může být známo také budoucí datum samotné koupě akcie.