Home » Slovník pojmů

Typická cena

Cena cenného papíru, která je stanovena pomocí jednoduchého výpočtu. K maximu je připočteno minimum a k součtu je připočtený také závěr. Výsledné číslo se vydělí třemi a vznikne typická cena.

Tvrdá měna

Ten typ měny, u které se očekává určitá dlouhodobá stabilita. Takto jsou označeny především hlavní světové měny.

Trend

Dá se charakterizovat jako sousledná řada. Trend může být vzestupný – takzvaný uptrend, stejně jako může být také sestupný – takzvaný downtrend. Jedno z hlavních investorských pravidel říká, že by se konkrétního trendu měl investor chytit. Neměl by jít proti němu. Vstoupit by měl vždy v jeho směru. Nutno samozřejmě dodat, že každý trend má jiného trvání, stejně jako se může různě měnit.

Technická analýza

Rozhodně ta nejpoužívanější metoda spojená s předvídáním vývoje cen v budoucím časovém horizontu. Technická analýza využívá dvojici grafů. V nich je zobrazován pohyb ceny v určitém stanovením období. Grafy mohou mít několik podob. Kromě klasického svíčkového neboli Candlestick grafu, může být využívaný také graf čárový, popřípadě sloupcový.

Target price

Takzvaná cílová cena. Jde o obchodníkem, tedy držitelem cenného papíru stanovenou cenu, u které předpokládá, že dojde k ukončení obchodu.

Take Profit

Hladina, kterou si vytváří sám každý obchodník a která by měla být spojena s uzavřením obchodu, který bude ziskový. Také Profit lze charakterizovat jako uzavření obchodu v dané konkrétní hladině, pro kterou se používá označení s názvem Profit Target.

Swap

Označení pro druh finančního derivátu, která je charakteristický opakující se výměnou dvou plateb. Nejčastěji v půlročních termínech. Swap je využíván ve chvíli snah zajistit se proti možným finančním rizikům, nebo ve chvíli, kdy dojde na snahu o spekulace. Na konci každého obchodního dne se mohou na měnových párech objevit různé korekce, o takzvané swapové body. To z důvodu možných úrokových rozdílů. Účet tak může být o dané swapové body navýšen nebo zatížen, a to s ohledem na konkrétní velikost pozice.

Svíčkové grafy (Candlesticks)

Jedny z nejpopulárnějších, a v oblasti tradingu také nejdéle používané grafy. Svíčkové grafy jsou unikátní pro svou jednoduchost. S ohledem na časový rámec jsou jednotlivé svíčky spojeny s vývojem v hodinách, dnech atd… Důvodem použití slova Candlesticks je fakt, že prvky grafu skutečně jako svíčky vypadají. Zkušení obchodníci v nich mohou číst i různé formace. Mezi nejznámější patří Doji, Hrami a Pin Bar.

Support

V překladu podpora. Ta se dostavuje v situacích, kdy cena klesá a kurz oslabuje. Support je charakteristický tím, že se daný vývoj ceny na určitou doba na konkrétní hranici zastaví. Ta může být významná i z řady psychologických důvodů.

Stoploss

Jeden z moderních a využívaných pokynů, který má pomoci předcházet výraznějším ztrátám. Pokyn Stoploss zajistí automatický prodej cenného papíru ve chvíli, kdy hodnota kleste pod stanovanou hodnotu. Stoploss samozřejmě funguje i opačně, když je zajištěn nákup ve chvíli, kdy je dosaženo stanovené ceny.