Měnová politika

Označení pro typ hospodářské politiky, kterou provádí centrální banka, a to za pomocí měnových nástrojů. Měnová neboli monetární politika bývá spojována například se sledováním poklesu úrokových sazeb. Jde o politiku expanzivní. Stejně tak se může orientovat na pokles nabídky peněz a tedy růst úrokových sazeb. V takovém případě se označuje jako restriktivní. Cílem monetární politiky je především dosažení ekonomických i politických cílů, s důrazem na měnové veličiny, jako je nabídka peněz a úroková míra. Hlavní vliv má primárně centrální banka.

Martingale systém

Jeden ze základních systémů, který je využíván profesionálními hráči v casinech. Martingale systém je využíván především u rulety. Jeho charakteristika je spojena se sázkami se šancí 50:50, kdy se sází stále na konkrétní věc. V případě prohry je předchozí hodnota sázky zdvojnásobena. V případě výhry se začíná se startovní hodnotou sázky. Teoreticky jde při neomezeném rozpočtu o systém funkční. Prakticky nikoliv, jelikož proti hráči stojí číslo 0 a dále maximální limit sázky stanovený casinem.

Market sentiment

V překladu označení pro náladu na trhu. Market sentiment může být ovlivňován například psychologií davu, náladou investorů, stejně jako může být ovlivňován počtem bullish nebo také bearish postojů. Nálada na trhu se následně promítá do reálného chování jednotlivých obchodníků.

Market Maker

V překladu jde o tvůrce trhu. Jedná se o typy brokerských společností, které mají za úkol kotovat cenu a tím zabezpečit i dostatečnou likviditu. Market Maker je obvykle ten typ brokera, u kterého nejsou vyžadovány žádné poplatky. Zisk však má, a to vlivem rozdílných hodnot ve spreadech.

Margin Call

Výzva, která přichází ve chvíli, kdy je nutné doplnit margin neboli marži, popřípadě kdy je třeba doplnit zálohu, ale i depozit.

Margin

Konkrétní částka na účtu obchodníka. Pojmem margin neboli marže je označovaná taková výše sumy, která je nezbytná buď pro otevření konkrétní pozice, nebo pro setrvání v dané konkrétní otevřené pozici.

Makroekonomie

Teorie nebo věda, která zkoumá chování ekonomiky. K tomu dochází z pohledu celku, nejčastěji potom z pohledu státu.

Makro data

Makroekonomické údaje jednotlivých ekonomik, které jsou pravidelně vyhlašovány. Makro data jsou celkem očekávanými informacemi, jelikož mají nemalý podíl na ovlivňování tržních cen. A to jak směrem nahoru, tak pochopitelně také směrem dolů.

Makléř

Označení pro osobu, která investorům zprostředkovává nákupy a také prodeje cenných papírů.