Low

Ukazatel vycházející ze svíčkového grafu, který ukazuje nejnižší cenu v rámci konkrétního zvoleného časového úseku. Velmi častý je takzvaný daily low. Ukazuje nejnižší cenu v rámci konkrétního dne.

Lot

Pojem lot je užíván pro specifické označení pro díly jednotlivé měny. Standardem je, že jeden lot tvoří 100 000 jednotek jedné konkrétní měny. Konkrétní lot pomáhá určovat výši zisku, v souvislosti s pohybem na trhu. Pokud má lot klasických 100 000 jednotek, znamená pohyb o jeden pip výdělek 10. Během posledních let došlo v rámci lotů k několika dalším modifikacím, které jsou spojeny s tím, že se objevily takzvané mini-loty. Ty dnes přinášejí rozdělení měny na 10 000 jednotek. Pohyb o 1 pip tak znamená výdělek 1.

Long position

Dlouhá pozice charakterizuje spekulaci na růst ceny.

Lombardní úvěr

Úvěr poskytovaný bankou, který je spojený s nutností provést zástavu. Tou jsou dostatečně likvidní cenné papíry.

Lombardní sazba

Vyjádření pro úrokovou sazbu, za kterou bankovní instituce půjčují peníze. Daná půjčka je zajišťována výhradně pomocí dostatečně likvidních cenných papírů.

Limitní cena

Konkrétní označení pro cenu, za kterou je ochoten daný investor obchodovat. V případě nákupu se jedná o cenu maximální. V případě prodeje zase cenu minimální.

Limit

Týká se obchodů s cennými papíry, konkrétně potom minimálního prodejního a maximálního nákupního kurzu. Jeho hodnoty jsou označovány slovem limit. V případě akcií má konkrétní nominální hodnotu. U dluhopisů je limit vyjádřený v procentech. Pokud není u objednávek udaný žádný limit, jsou provedeny okamžitě. Pokud udaný je, souvisí s ním i platnost. Ta bývá ve většině případů jednodenní. Není výjimkou, že poskytovatelé služeb v segmentu cenných papírů mohou vybírat poplatky za limit, jelikož jim tak vznikají dodatečné administrativní a jiné náklady.

Likvidita

Schopnost a rychlost konkrétního aktiva, spojená s jeho převedením na hotovost. Čím větší likviditu dané aktivum má, tím lépe ho lze například prodat. A to bez rizika výraznější ztráty hodnoty, stejně jako bez rizika dlouhého čekání na kupce. Pojem je používán i v investorově trojúhelníku, kdy je po výnosu a riziku třetím vrcholem. Správný investor hledá aktiva s co nejlepší likviditou, která mu možní budoucí bezproblémový prodej.

Likvidátor

Fyzická osoba, která zabezpečí likvidaci společnosti. Obvykle je volena valnou hromadou dané firmy. V oblasti pojišťovnictví je likvidátor osobou, která vyčíslí vzniklou škodu.

Leverage

Jiný název pro pákový efekt. Ten umožní drobným investorům znásobit svůj vklad, který je investován. Díky tomu lze i s malý vkladem docílit zajímavého zisku. Pákový efekt však může i prohlubovat ztrátu. Když je zvolena páka o velikosti 100, znamená to, že investovaná suma ve výši 1 000 Kč je považována za sumu 100 000 Kč.