Jistina

Jiné označení po dlužnou částku. Takovou, kterou je nutné splatit. Pojem jistina je často užíván v souvislosti s půjčkami.