Hyperinflace

Označení pro inflaci, která je charakteristická svou rychlostí a také tím, že se doslova vymyká kontrole. Může mít různou konkrétní charakteristiku. Obvykle je hyperinflace používána tam, kde je překračována hranice 100 procent za konkrétní rok. Přesná měřítka pro standardizované označení neexistují. Vzniká ve chvíli, kdy se důvěra v kupní sílu blíží nulové hodnotě.

Hotovostní dividenda

Pojmem hotovostní dividenda jsou označené ty druhy dividend, které jsou při vyplácení akcionářům již poníženy o daň z příjmu konkrétní korporace. Z určené a schválené hrubé hodnoty dividendy je odečtena klasická procentuální daň z příjmu. Daná vzniklá suma je hotovostní dividendou. Označována může být také pojmem netto dividenda.

Hloubka trhu

Ukazuje výši okamžité nabídky a také okamžité poptávky, které jsou na různých úrovních kurzů. V praxi tak hloubka trhu nabízí detailní informace o konkrétním počtu poptávek a nabídek v rámci jednotlivých hladin kurzů. Ukazuje nabízené i poptávané ceny, tak i počty nabízených a poptávaných cenných papírů.

Hlavní trh

Část burzy, která je vedena jako prestižní. Hlavní trh burzy je charakteristický tím, že se na něho dostanou výhradně jenom ty emise, které splňují podmínky likvidity. Ty stanovuje burzovní výbor pro kotaci. Ten rozhoduje i o konkrétním přijetí cenného papíru. Každý z emitentů je tak povinen dodávat burze průběžné ekonomické informace, které se následně mohou podepisovat a celkové výši kurzu.

Hlavní měna

V měnových párech se jedná o označení první měny. V případě páru EUR / USD je jako hlavní měna bráno právě euro.

High-low index

Indexy související s konkrétním počtem akcií, které v daný zvolený den dosáhnou jak svého denního maxima, tak dosáhnou také svého denního minima. Dané počty se následně stanou podkladem pro vytvoření klouzavého průměru. Pokud převažuje počet nových high, dá se očekávat následný růst trhu. Pokud je naopak vyšší počet nových low, dá se očekávat, že trh bude v budoucnu klesat. High-low index se tak stává jedním z velmi důležitých indikátorů nálady na trhu.

High

Označení vychází ze svíčkového grafu. Pojmem high je označena nejvyšší cena konkrétního časového úseku, v rámci jednotlivé svíčky grafu. Může to být daily high – nejvyšší cena za daný den, i cena za konkrétní hodinu, nebo minutu.

Hedge fond

Typ fondu, u kterého jsou finanční prostředky velmi často investovány především do rizikových instrumentů. Charakteristikou fondu je i to, že není pod příliš přísnou regulací. Vhodný je především pro větší investory, kteří znají možné riziko a jsou i ochotni ho poodstoupit.

Hedge

Pojem hedge se používá pro takzvané zajištěné investice. Jde o situaci, kdy je stejně vysoký investice prodána do opačného směru, než je směr realizovaného investičního obchodu. Hedge tak zajistí neutrální pozici, při které je kontrolován současný stav. Díky tomu má investor více času na zhodnocení stávající situace. Hedge pomáhá eliminovat ztráty v případě neočekávaného vývoje. Hedge se může používat i v případech, kdy se v objeví určitá neočekávaná situace, která s cenou na trzích výrazně zahýbe.

HDP (Hrubý domácí produkt)

Zkratka HDP vychází ze slov hrubý domácí produkt, stejně jako ze slov gross domestic product. Jde o označení peněžní hodnoty statků a služeb, které jsou vytvořeny na určitém území, a to zároveň také za určité období. HDP je pojem pravidelně používaný v oblasti makroekonomie a je podle něho určována výkonnost ekonomiky konkrétních států.