G7

Označení pro 7 nejrozvinutějších zemí světa. Pokud jde o jejich výčet, tak do této skupiny patří tyto konkrétní státy: USA, Německo, Japonsko, Francie, Velká Británie, Kanada a Itálie.

G20

Skupina, ve které jsou sdruženy země a jejich zastupitelé v podobě ministrů financí a guvernérů centrálních bank. Skupina je zastoupena celkem 19 zeměmi z celého světa. Poslední zástupce je zástupcem EU a tedy Evropské centrální banky. Daná skupina je charakteristická vzájemnými konzultacemi a probíráním postupů, které mají za cíl maximální stabilitu světového finančního systému. Správné fungování může eliminovat vznik finančních a měnových krizí

G10

Jde o výčet zemí ze skupiny G7, ke kterým se následně přidává ještě Belgie, Nizozemí a také Švédsko.

Going public

Pojmem going public je možné charakterizovat jako určitý vstup do oblasti veřejného prostředí. V případě firem se může jednat o stav přerodu ze společnosti s ručením omezením na akciovou společnost. A tedy s vydáním akcií, které jsou nabídnuty veřejnosti. V praxi jde tedy o vstup na burzu kapitálové společnosti. Daný krok je spojený nejenom se snahou posunout podnikání o level výše a dát mu určitou právní formu. Je spojený také se snahou získat další kapitál na rozvoj firmy a budoucí aktivity. Ten se získá právě prodejem nabídnutých akcií. Spolu s tímto pojmem se objevují také going public půjčky, které mají charakteristiku opčních nebo převoditelných dluhopisů, které jsou následně spojeny s právem odběru akcií, které budou v budoucnu vydány.

Garantovaný fond

Takový typ fondu, který je určený pro investory hledající minimální riziko. Garantovaný fond je charakteristický buď tím, že je spojený s minimálním zaručený výnosem, nebo tím, že je jasně definována hodnota konkrétní nejvyšší ztráty. V takovém případě dostává investor zpět 90 – 100 procent svého vkladu. Dané typy fondů jasně garantují, že cena neklesne pod určitou hodnotu.