Fundamentální analýza

Popis metody, pomocí které je určována hodnota konkrétního podkladového aktiva. Především měny, nebo měnového páru. Lze ji aplikovat i na další investiční příležitosti. Fundamentální analýza je spojena s reálným ekonomickým vývojem a aktuálními ekonomickými indikátory, kterých je pro určení konkrétní hodnoty využíváno. Díky analýze lze určit a vyhledat, která aktiva jsou podhodnocená a která naopak nadhodnocená. Kromě ekonomický aspektů a indikátorů mohou být při fundamentální analýze vyžity i ty politické, sociální či jakékoliv jiné, které mohou mít také vliv na vývoj nabídky a poptávky, tedy samotné ceny.

Futures

Závazek, tedy sjednání pevného termínovaného obchodu. Pojmem futures jsou označeny jak závazky spojené s prodejem, tak i závazky spojené s nákupem cenných papírů. Charakteristické jsou jak konkrétním termínem obchodu, tak i s předem stanovenou cenou. Futures se obchodují na termínových a opčních burzách.

Fúze

Splynutí neboli sloučení dvou různých společností. Výsledkem fúze je vznik nové, jediné a samostatné společnosti.

Fondy smíšené

Hlavní charakteristikou je jejich velká rozmanitost. Smíšené fondy kombinují více druhů aktiv. Může se jednat o nástroje peněžního trhu, akcie, komodity, stejně jak dluhopisy. Tato diverzifikace dokáže zajímavým způsobem snižovat riziko. Fondy smíšené mohou mít mnoho podob, které se odvíjejí od jejich strategie a strategie správce fondu. Od toho se odvíjí i konkrétní riziko, stejně jako výnosnost.

Forex

Jde o zkratku slov foreign exchange. Pojmem forex je popsáno obchodování s měnami. Kladem je vysoká likvidita trhu, stejně jako široká nabídka investičních příležitostí. Obchodují se měnové páry. Nejpopulárnější jsou silné světové měny.

Forward

Individuálně sjednaný typ obchodu. Forward je charakteristický i tím, že jde o obchod termínovaný, spojený s budoucím nákupem, nebo s budoucím prodejem konkrétního instrumentu.

Fondy rizikového kapitálu (Venture capital)

Už název jasně napovídá, že se jedná o fondy spravující rizikový kapitál. Tedy fondy, které vstupují primárně do nových a nadějných firem, které potřebují kapitál na svůj rozvoj. Z hlediska výnosnosti jsou fondy rizikového kapitálu nejlepší volbou. Nutno ale dodat i negativum spojené s rizikem neúspěchu firem a tedy rizikem jejich bankrotu. Rizika jsou snižována nejenom prostřednictvím diverzifikace, ale i poskytováním konzultací či know how samotným firmám.

Fondy indexové

Takové podílové fondy, které jsou zaměřeny na investice do investičních nástrojů, které jsou spjaty s konkrétním indexem. Jak dlouhodobá výkonnost, tak i fluktuace cen je z dlouhodobého hlediska velmi podobná, jako hodnota samotného indexu. Výnosnost může být v mnoha případech celkem vysoká. Kladem je také jejich výrazná transparentnost.

Fondy komoditní

Druh podílových fondů, které jsou změřeny na investice do komodit. Skrz fondy jednotliví investoři investují do komodit, jako je ropa, zlato a řada dalších. Vzhledem ke kolísavým cenám komodit mohou přinášet určité riziko. Na stranu druhou je s nimi spojený zajímavý zisk.

Fondy dividendové

Unikátem těchto fondů je především vyplácení výnosů formou dividend. Daná výše výplaty může být realizována pravidelně, ale v závislosti na výsledcích fondu i nepravidelně. Lákadlem tohoto typu fondu je právě možnost využití pravidelného vyplácení. Po tomto aktu je každý investor povinen své zisky sám zdanit.