Expirace

Konkrétní den, ke kterému končí možnost obchodovat buď opční, nebo komoditní kontrakty. Datum exspirace u nich bývá předem známo.

Eurozóna

Území států, které jsou členy Evropské unie. Charakteristikou eurozóny je také použití stejné měny, kterou je euro.

Exotická měna

Typ měny, která není příliš likvidní. Tyto měny nejsou příliš často k dispozici v bankách a směnárnách. Pokud ano, je s nimi spojený i značně nevýhodný kurz, plynoucí právě z jejich malé likvidity.

Expert Advisors (EA)

Konkrétní označení pro nástroj, který je součástí známé obchodní platformy s názvem MetaTrader. Ta nabídne investorům přímý přístup na trhy a jednoduchou realizaci obchodů. Hlavní pozitivum nástroje Expert Advisors spočívá v tom, že nabídne možnost automatizace při obchodování. Má předem definované vzorce, spojené se zadáváním příkazů a operací v rámci této platformy.

ETF

Typ otevřeného podílového fondu. Jeho charakteristikou je též fakt, že je obchodován na burze.

Ekonomika

Pojem označující celkové hospodaření určitého subjektu. Může se jednat o ekonomiku státu, ale i organizace, firmy nebo jednotlivce. Z ekonomiky následně vychází věda označovaná jako ekonomie.

Ekonomie

Jedná se o vědu, která vychází z ekonomiky. Úkolem ekonomie je především zkoumání různých subjektů z jejich ekonomické stránky. Subjekty mohou být státy, firmy, ale i jednotlivci.