Dumping

Jev jasně charakterizující nadvýrobu. Dumping je možné charakterizovat jako prodej zboží za výrazně nižší cenu. Obvykle za cenu, která může být i pod výrobními náklady. Jak v případě prodeje v tuzemsku, tak v případě prodeje v zahraničí. V některých případech je dumping využíván jako nástroj konkurenčního boje. Pod cenou je prodáváno záměrně, s počítanou ztrátou, s cílem vystrnadit konkurenci.

Due dilligence

Důkladné prozkoumání podnikatelského plánu a budoucího směru firmy. Stejně tak se pojmem Due dilligence může označovat důkladné přezkoumání ekonomických výsledků firmy. Obojí má souvislost s plánovaným nákupem, popřípadě s plánovaným prodejem akcií.

Downtrend

Označení pro klesající trend. Někdy je používáno také pojmu medvědí trend – s odkazem na medvědí trh.

Držet

Typ investičního doporučení. Jak už vyplývá ze samotného názvu, doporučení držet je spojeno s radou, aby se cenný papír ani neprodával, ani nedocházelo k dalšímu nákupu.

Dluhopisový index

Index, pomocí kterého mohou být lépe a jednoduše charakterizovány ceny většího počtu položek. V toto případě jde dluhopisy určitého společného charakteru, které lze pomocí indexu společně popsat.

Dno

Opak klasického vrcholu. Kupující úrokového dna má při své investici jistotu úroku, jehož minimální výše mu bude předem známá. Pokud jeho hodnota klesne pod takzvané úrokové dno, je prodejce povinen vyrovnat rozdíl. Hodnota úrokového dna bývá smluvně sjednána.

Dodatečný margin

Povinnost držitele účtu, aby vyrovnal případný rozdíl. Dodatečný margin se týká situace, kdy hodnota na účtu klesne pod takzvaný udržovací margin. Právě výši vzniklého rozdílu je držitel účtu povinen vyrovnat.

Dividendový fond

Takový typ fondu, u kterého jsou podílníkům vypláceny pravidelné dividendy. Tento typ fondu je jasně charakteristický tím, že v něm převládají dluhopisy, popřípadě i peněžní vklady.

Dlouhá pozice

Označována je také slovem long. Typ obchodu, při kterém obchodník koupí konkrétní měnový pár, u kterého očekává vzestup jeho ceny.

Dluhopis

Jeho držitele opravňuje k výplatě. Jak k výplatě jeho nominální hodnoty, tak i k výplatě stanoveného úroku. Dluhopis patří mez nejznámější ceniny.