Carry trade

Pojmem Carry trade je popisována transakce, kterou lze popsat jako využití úvěru na investování. V praxi to znamená půjčení určité sumy s výhodným úrokem, která bude následně investována s očekáváním vyššího zhodnocení, než je hodnota úrokové sazby. Rozdíl mezi danými úrokovými sazbami je profitem.

Call opce

Kontrakt spojený s právem nakoupit od výstavce neboli upisovatele. Call opce přináší výhradně daná práva, nikoliv povinnosti. Ta jsou spojena také s předem specifikovaným množstvím aktiv, stejně jako se specifikovanou cenou.