Buy order

Objednávka neboli jasná instrukce k provedení nákupu instrumentu. Buy order souvisí se spekulací růstu ceny.

Buyout

Popis investiční transakce mezi dvěma společnostmi. Buyout popisuje stav, během kterého jedna společnost druhou firmu buď zcela ovládne, nebo v ní získá většinový podíl.

Buy and hold (koupit a držet)

Strategie dlouhodobých investic. Pojem buy and hold popisuje akt, který je spojený nejenom s konkrétní koupí, ale také s dlouhodobým držením. Často jde o strategii využívanou u akcií. S ohledem na vývoj trhu dojde k nákupu akcií a jejich dlouhodobé držení, i v řádu let. Vzhledem k volatilitě a nestabilitě některých trhů nemusí být vždy zisková.

Buyback

Jedná se o zpětný odkup akcií. Buyback je charakteristický tím, že konkrétní společnost nakupuje své vlastní akcie, a to za účelem zvýšení jejich ceny. Dochází také ke snižování množství akcií v běžném oběhu. Zisk společnosti je tak rozdělován mezi menší počet akcionářů.

Buy Limit

Nákupní objednávka, která teprve čeká na vyřízení. Buy Limit je pojem označující stav, kdy se objednávka umisťuje pod stávající tržní cenu. Uskutečněna je až v momentě, kdy cena na zvolenou hranici skutečně poklesne. V opačném případě není objednávka realizovaná.

Buy

Pojem znamenající koupit. Jde o doporučení k nákupu, nebo samotný akt koupě. Pojmu buy většinou předchází dobrý vývoj situace na trhu, s předpokladem stabilního růstu ceny.

Burzovní index

Typ ukazatele, kterým je popisován vývoj konkrétního trhu. Burzovní index pomáhá sledovat aktuální vývoj trhu, stejně jako jeho budoucí tendence.

Bull Market (Býčí trh)

Označení takového trhu, který má stoupající trend. Ceny cenných papírů z dlouhodobého hlediska rostou. Investor obchodující na daném trhu je označený jako býk – Bull.

Burza

Instituce organizující trh. Skrz konkrétní burzy je možné realizovat jednotlivé obchody. Tedy nakupovat a prodávat investiční nástroje. Nejčastěji se jedná o cenné papíry, futures nebo investiční certifikáty. Burza je hlavní součást kapitálových trhů. Existují i různé specifické podoby burz, jako třeba plodinová burza určená pro zemědělské produkty a plodiny.

Bonita cenného papíru

Pojem vyjadřující kvalitu emitenta cenného papíru. Čím větší důvěryhodnost má konkrétní emitent, tím větší bude bonita jednotlivých vydaných cenných papírů.