Úroková míra

Pojem označující konkrétní hodnotu úroku, kterou však ovlivňuje celá řada věcí. Určitě je to čistá úroková míra, která je odvozována od tržní preference charakterizované upřednostněním současné spotřeby před pozdější. Dále úrokovou míru ovlivňuje také riziko nesplácení, charakterizované jako riziková prémie. Čím vyšší může riziko být, tím vyšší úrokovou míru klient zůstává. Dále nelze zapomínat také na celkový vliv aktuální inflace. I zde platí, že s růstem inflace může růst také úroková míra.

ASK cena

Označení takzvané poptávkové ceny, za kterou obchodník prodává konkrétní měnu, jako je například EUR/USD. ASK cena je pevně daná a investor za ni danou měnu nakupuje.

Arbitráž

Typ investiční strategie, která je založena hlavně na využívání cenových rozdílů jednotlivých instrumentů. V minulosti poměrně hojně využívaná finanční strategie, která však ztrácí na popularitě. Díky propojenosti většiny trhů  jsou možnosti zajímavých arbitráží celkem nízké.

Anuita

Označení splátky, která je nejenom stále ve stejné výši, ale jedná se také o splátku pravidelnou, která je hrazená v určitém období. Anuita je spojena nejčastěji s dlouhodobými úvěrovými produkty. Její charakteristikou je rozdělení na dvě části. Jistinu neboli úmor dluhu, a samotný úrok. Moderní poskytovatelé úvěrů umožní výši anuity v případě potřeby měnit.

Andělský investor

Označován je také pojmem Business Angel. Obvykle se jedná o investora, který investuje do nových a začínajících společností. Takzvaných startupů. Vzhledem ke svým zkušenostem v nich dokáže vidět určitý potenciál. Nemusí poskytovat jenom peníze, ale i kontakty a know-how.

Altcoin

Pojem Altcoin je v oblasti kryptoměn poměrně hojně využívané označení, které vychází ze slov „alternativní“ a také „Bitcoin“. V praxi tak můžeme mluvit o tom, že se jedná o alternativní kryptoměny podobné Bitcoinu, které jsou také založeny na podobných či stejných technologiích.

Alokace aktiv

Rozdělení jednotlivých finančních prostředků za účelem maximální možné diverzifikace. Alokace aktiv spočívá v rozdělení finančních prostředků mezi různé trhy. Tím dochází primárně ke snížení míry rizika.

Alokace

V oblasti aktiv je pojmem alokace označováno jejich rozložení. Nejčastěji je realizováno podle daného typu cenného papíru. Nejde však o alokaci jedinou. Může jít také o rozdělování třeba v rámci různých oborů firem, i podle regionů a oblastí.

Akvizice

Akt spojení s převzetím konkrétní společnosti jinou firmou. Akvizice může být chápána také jako právní i ekonomické spojení, tedy převzetí konkrétních podniků v rámci stejných i různých oblastí.

Akumulovat

Pojem akumulovat je vykládán jako určité doporučení spojené s pomalým dokupováním akcií. Klasická akumulace je postupné hromadění akcií i jiných cenných papírů investorem.