Opcje akcyjne

Chodzi o tzw. rodzaj instrumentu pochodnego, który zwykle jest handlowany na giełdach, jak i na innych rynkach. Opcje akcyjne są typowe tym, że ich właściciel ma przyszłe prawo do rozrachunku instrumentów pochodnych. Chodzi o prawo, nie o obowiązek. Przez pojęcie opcje akcyjne rozumiemy pewne prawo do przyszłego zakupu lub sprzedaży akcji po określonych cenach w określonej ilości.


Opcje akcyjne
Scroll to top