Fundusze akcyjne

To takie rodzaje funduszy, w ramach których inwestuje się przede wszystkim w akcje. Dany udział jest stały i musi wynosić przynajmniej 66 procent. Ów rodzaj funduszy jest ze względu na swój charakter przeznaczony przede wszystkim na dłuższy horyzont inwestycyjny, idealnie kilka lat. Pod względem krótkoterminowym mogą być ryzykowne – przede wszystkim z powodu możliwych wahań kursów.


Fundusze akcyjne
Scroll to top