Buy Limit

Zamówienie zakupu, które dopiero czeka na realizację. Buy Limit to termin określający stan, kiedy zamówienie umieszczone jest poniżej aktualnej ceny rynkowej. Zrealizowana jest dopiero w momencie, kiedy cena naprawdę spadnie do wybranej granicy. W odwrotnym przypadku zamówienie nie zostanie wykonane.


Buy Limit
Scroll to top