Bull Market (Rynek byczy)

Oznaczenie takiego rynku, który ma trend wzrostowy. Ceny papierów wartościowych pod względem perspektywy długoterminowej wzrastają. Inwestor handlujący na danym rynku określany jest jako byk – Bull.


Bull Market (Rynek byczy)
Scroll to top