Bieżąca płynność

Można ją traktować jako miernik dla przyszłej wypłacalności danej formy. Pojęcie bieżąca płynność dotyczy aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych. Podana jest w postaci konkretnej liczby. Jako wystarczająca wartość jest uważana płynność większa niż 1,5.


Bieżąca płynność
Scroll to top