Alokacja aktywów

Podział poszczególnych środków finansowych w celu maksymalnie możliwej dywersyfikacji. Alokacja aktywów polega na rozdzieleniu środków finansowych między różne rynki. W ten sposób dochodzi przede wszystkim do zmniejszenia ryzyka.


Alokacja aktywów
Scroll to top