Akcja

To tak zwany papier wartościowy, który daje właścicielowi prawo do udziału w zarządzaniu spółką, jak i prawo do udziału w nieruchomości lub do udziału w zyskach spółki. Akcje są w inwestycjach często wykorzystywane, czemu odpowiada również liczba różnych postaci i form.


Akcja
Scroll to top