Akcja zwykła

Jest to jeden z najczęstszych rodzajów akcji, z którymi można się spotkać. Ich właścicielom, czyli akcjonariuszom, dają prawo do udziału w zyskach spółki. Oznacza to prawo do dywidendy. Mają również prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub prawo do udziału w bilansie likwidacyjnym spółki.


Akcja zwykła
Scroll to top