2. Określenie kierunku trendu: średnie kroczące – prosto

sma-1

Średnie kroczące są najprostszymi i najczęściej stosowanymi wskaźnikami, które są wykorzystywane do analizy technicznej. Za pomocą średnich kroczących można stwarzać strategie opcji binarnych.


Ostrzeżenie: Od 2 lipca w Unii Europejskiej zakazane są opcje binarne i opcje cyfrowe dla traderów nieprofesjonalnych. Kto jest profesjonalistą?

Opcje binarne nie są promowane ani sprzedawane traderom detalicznym. Jeśli nie jesteś profesjonalnym traderem, to proszę opuścić tę stronę. Gdzie iść dalej? Alternatywy dla opcji binarnych.

Średnia krocząca jest średnią wartości określanej z świec za pewien okres czasu. Służy do lepszego zrozumienia trendu grafu i usuwa krótkotrwałe wahania cen. Średnie kroczące są zazwyczaj obliczane z ceny zamknięcia świecy (mogą też być obliczane z ceny otwarcia, z mediany itd.). Średnie kroczące mogą występować w różnych wersjach, różnią się metodą obliczania a zatem również przedstawieniem w grafie.

Celem średnich kroczących jest właściwe określenie, czy trend będzie spadać lub wzrastać. Na podstawie tej informacji możesz stwarzać różne strategie opcji binarnych.

Prosta średnia krocząca (SMA)

ema-1

Prosta średnia krocząca to jedna z najczęściej stosowanych średnich kroczących, można również spotkać się ze skrótem SMA, który pochodzi z angielskiego Simple Moving Average. Oblicza się w następujący sposób: wybierzemy ilość świec np. 20, obliczymy sumę ich wartości (1.12889 + 1.12895 + 1.12975 …) i podzielimy ilością świec.

W ten sposób powstanie prosty wzór SMA = (P1 + P2 +… Pn) / n.

P = cena (price)
n = całkowita ilość świec, z której obliczamy średnią

Osobiście nie musimy niczego obliczać, wystarczy tylko wykorzystać wskaźnik Moving Average  w MetaTraderu. MetaTrader narysuje krzywą do grafu. Wskaźnik ten można znaleźć w MT4 w lewym panelu w zakładce Nawigator -> Wskaźniki -> Trend -> Moving Average.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

sma-1Wykładnicza średnia krocząca to często używany wskaźnik, który można znaleźć pod skrótem EMA, skrót ten pochodzi z angielskiego zwrotu Exponential Moving Average. W odróżnieniu od SMA kopiuje więcej trendów. Jeśli porównasz te dwa obrazki, możesz to widocznie zobaczyć.

EMA = (Pn * x) + (P(n-1) * 1-x)

x = 2/(n+1)

P = cena świeczki

n = okres

Praktyczne wykorzystanie średnich kroczących

Za pomocą średnich kroczących można rozpoznać, czy trend wzrasta lub maleje i następnie można handlować w kierunku trendu. Średnią kroczącą można wykorzystywać w różny sposób, można użyć większą ilość średnich, śledząc, jaki mają przebieg i kiedy się przecinają lub można wykorzystać jedną średnią kroczącą, śledząc, kiedy cena przecina średnią.

Dla lepszego zrozumienia rynku polecamy wskaźnik kombinować jeszcze z jednym lub z dwoma innymi wskaźnikami.

Wykorzystywanie dwóch średnich kroczących –  EMA 20 i EMA 50

EMA-2x-simple-big-popisJeśli EMA 20 przecina EMA 50 od dołu, chodzi o trend wzrastający. Jeśli EMA 20 przecina EMA 50 z góry, chodzi o trend spadający.

Wykorzystanie średniej kroczącej i grafu ceny

Jeśli cena przecina EMA 20 od dołu, chodzi o trend wzrastający. Jeśli cena przecina EMA  20 z góry, chodzi o trend spadający.

EMA-2x-big-popis

Napisał: Josef Kuchař, właściciel strony internetowej forbino.com, ostatnia aktualizacja 29.1.2018. Wszelkie podane informacje wywodzą się z moich własnych doświadczeń i znajomości.

2. Określenie kierunku trendu: średnie kroczące – prosto

Dodaj komentarz

Zgadzam się z zasadami dyskusji.

Zasady dyskusji Jesteśmy wdzięczni za każde pytanie lub opinie w dyskusji, w ten sposób pomagasz innym gościom stworzyć ich własny pogląd na dany temat. Niechętnie, ale ze względu na prawo obowiązujące w Polsce, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR) i ograniczenie spamu pochodzącego od konkurencji, musimy ograniczyć dyskusję pewnymi regułami.

Regulamin dyskusji:

  1. Nie wpisuj adresów mailowych, numerów telefonów lub innych form kontaktów, które umożliwiają bezpośredni kontakt z tobą. Wszystkie pytania należy zadawać bezpośrednio w ramach dyskusji.
  2. Nie wpisuj żadnych danych osobowych, które mogą Cię identyfikować, dyskusja jest anonimowa, publiczna i służy do komunikacji z publicznością a nie do kontaktu z pojedynczymi osobami.
  3. Nie zamieszczaj linków do stron internetowych konkurencji.

Jeżeli dojdzie do naruszenia regulaminu, twój post zostanie częściowo lub zupełnie usunięty.

Scroll to top