Analiza bilansu

Analizę bilansu można podzielić na dwa konkretne rodzaje – wewnętrzną i zewnętrzną analizę bilansu. Ma ona stanowić podstawę i narzędzie analizy fundamentalnej. Wewnętrzna składa się z danych, które są przede wszystkim przeznaczone do zarządzania przedsiębiorstwem i możliwości kontroli spółki. Zewnętrzna analiza bilansu jest publicznie publikowana. Umożliwia osobom trzecim i podmiotom badanie ważnych wskaźników firmowych, które zapewnią orientacyjny obraz firmy pod względem wydajności, rentowności i wiarygodności. Zewnętrzna analiza bilansu ma tylko ograniczoną ważność, ponieważ może ukrywać dane dotyczące wahań transakcji, odpisów i otwartych linii kredytowych.


Analiza bilansu
Scroll to top